Kazania

Jezus mówi, że Jego matką, braćmi i siostrami są ci, którzy pełnią wolę Bożą.

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Jezusa, który w społeczeństwie, gdzie więzi rodzinne były bardzo silne, przypomina o znaczeniu więzi duchowych. W Kościele nabytym krwią Chrystusa jesteśmy wspólnotą. Gdy pełnimy wolę Bożą, stajemy się braćmi Jezusa. Jak św. Tomasz z Akwinu, który pokornie służył mądrością i poszukiwaniem prawdy, aby [...]