Razmatranja
Ivan Marinković SJ —

Kratko razmatranje: Duh Sveti


Duh_Sveti_2
Duh Sveti. Kako govoriti o Duhu Svetom? O njemu se ne govori, nego se U njemu govori. On je duhovni ambijent u kojem živimo, kut pod kojim gledamo i upoznajemo svijet, ozračje u kom možemo rasti kao djeca Božja – “milosno oko koje u meni gleda”.
 
Duh Sveti. On je “duh slobode”. Oslobađa čovjeka od svega čemu robuje, čini ga “unutarnjim čovjekom”, novim čovjekom, te čini da raste u njemu ono po čemu je taj čovjek jedinstven.
 
Duh Sveti je posrednik Boga i ljudi. No, kako to pomiriti s riječju “jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus?” (1Tim 2,5). Njihovo posredništvo je na drugi način. Isus je posrednik Boga i ljudi kao što je most posrednik (spoj) dviju obala. Duh Sveti nije “između” Boga i ljudi, već sve obuhvaća. U njemu je sve i On je u svemu.

U Zagrebu, 4. listopada 2015.
Ivan Marinković SJ

Ivan Marinković SJ

View Comments
There are currently no comments.