Razmatranja
Ivan Marinković SJ —

Je li blagostanje uvijek dobro?

"Neki ljudi troše novac koji nemaju na kupovanje stvari koje im ne trebaju kako bi impresionirali ljude do kojih im nije stalo." Danny Kaye (1911.-1987., američki glumac i komičar)


Živjeti u materijalnoj bezbrižnosti, velika je prednost za koju treba svakoga dana zahvaljivati Bogu. Tko tako živi, može pomoći onima kojima, iz kakvih god razloga, ne ide dobro u životu.

No, to materijalno bogatstvo može dovesti i do osjećaja samodostatnosti, do oholosti i umišljenosti.

Za razliku od siromaha, bogataš je često u kušnji da svoje sretne životne okolnosti pripiše vlastitim zaslugama. Tamo gdje posjedovanje preraste u lakomost, često se pridruži i tvrdoća srca. Bogatašu navezanu na materijalno Isus upućuje upozorenje: “Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati u tebe!” (Lk 12, 20)

Tko nasljeduje Krista ili koji to u svojoj najboljoj namjeri želi, ne smije nikada zaboraviti da se treba bogatiti u Bogu (usp. Lk 12, 21). Materijalno bogatstvo nije posebno kršćanski životni cilj! Također, materijalno bogatstvo nije siguran znak posebne Božje milosti.

Isus nas uči moliti: “Kruh naš svagdanji daj nam danas” (Mt 6, 11). Tim riječima molimo Oca za sve što nam je potrebno za naš zemaljski život. Ne težimo luksuzu, već onim dobrima koja su nam potrebna za sretan život u umjerenu blagostanju, za očuvanje obitelji, karitativno djelovanje i sudjelovanje u kulturi i obrazovanju, kao i za daljnji razvoj.

Kršćanine, otvori svoje tvrdo srce svom Bogu Ocu i zamoli Ga za milost da uzljubiš sve to više. A zamoli i Majku Mariju da ti bude zagovornica kod Sina.

U Kristu!+
Ivo

Ivan Marinković SJ