Razmatranja
Ivan Marinković SJ —

Ako je… i što ako?

Volim Te Bože i znam da i Ti mene voliš.


Ako je jedini uspjeh u životu postići najbolje rezultate, onda sam promašio život. Ako je jedini uspjeh u životu da te ljudi zovu Einsteinom, onda sam promašio život. Ako je jedini uspjeh u životu da se sviđam drugome, onda sam promašio život.

Što ako mi je jedini uspjeh u životu željeti biti Božji? Što ako mi je jedini uspjeh u životu biti u spoznaji Istine? Što ako mi je jedini uspjeh u životu da ja znam da postojim i da postoji Život koji dušu u me ulio? Što ako mi je jedini uspjeh u životu doći k Bogu i reći: evo me kakav jesam, htio sam, želio sam, radio sam, a u tome nisam bio najbolji niti sam uspjevao, ali sam Tebe najviše volio.

Volim Te Bože i znam da i Ti mene voliš.

Ivan Marinković SJ