Razmatranja

Ako je… i što ako?

Ako je jedini uspjeh u životu postići najbolje rezultate, onda sam promašio život. Ako je jedini uspjeh u životu da te ljudi zovu Einsteinom, onda sam promašio život. Ako je jedini uspjeh u životu da se sviđam drugome, onda sam promašio život. Što ako mi je jedini uspjeh u životu željeti biti Božji? Što ako mi je jedini uspjeh u životu [...]