Razmatranja

Viši cilj

Svatko mora težiti da u svom životu postigne bilo kakav viši cilj, a ne da ostane prosječan čovjek. Izaberi, dakle i ti jedan cilj. Samo, nikada ga ne zaboravi i uloži sve svoje snage da ga postigneš. Ne tvrdim da ćeš ga zbilja i dostići u nekom skorijem vremenu, ali možda ga nikad nećeš ni ostvarit. No ništa zato. Ako upraviš sve svoje [...]


Razmatranja

O molitvi

Potrebno je moliti, makar i krivo molili. Ono najvrjednije u našim molitvama jest naša želja. A budući da ne vidimo cjelinu svog života, mi svoje želje uobličujemo, u koji put, nesavršene riječi molitve. Stoga je dobro da nam Bog ne dadne ono što smo ga riječima molili – jer bismo dobili ono što stvarno nismo željeli. Samo onda kad [...]


Razmatranja

Vrijeme za popravljanje

Zašto se satireš ispraznom žalošću? Zašto se mučiš suvišnim brigama? Stavi se Bogu na raspolaganje i nećeš biti nimalo na gubitku. A tražiš li ovo, pa ono i želiš li biti ovdje, pa ondje, radi svoje koristi i veće ugodnosti, nikada nećeš biti miran i bezbrižan, jer svaka stvar ima neki nedostatak i na svakom će ti se mjestu netko [...]


Razmatranja

Obraćenje

Potrebno je krenuti u realnost života i novim srcem navještati radosnu vijest. Isus nas poziva da uzmemo svoj križ i idemo za Njim. Obraćenje nam treba svaki dan. Mi smo ljudi slabi i često padamo, ali ako se obratimo svom milosrdnom Ocu, povratak doma uvijek je moguć. Dakle, obraćenje nikad ne prestaje u našim srcima vršiti nove [...]